Novinky

13
Březen 2017

TV JOJ následuje Markízu

Slovenská televizní skupina JOJ Group pokračuje ve své snaze o zrušení nelegálního vysílání svých stanic v ČR. Volí stejný postup jako před nedávnem Markíza. Operátoři jsou vyzváni, aby ukončily vysílání stanic TV JOJ, JOJ Plus a WAU.
V České republice je legálně dostupná stanice JOJ Family a rovněž placený filmový kanál JOJ Cinema.
JOJ Group poslala českým operátorům výzvu k nápravě s následujícím komentářem.
Naša spoločnosť neudelila a súčasne s ohľadom na ochranu nadobudnutých teritoriálnych práv k vysielanému obsahu ani nie je oprávnená udeliť akejkoľvek tretej osobe súhlas (licenciu) na prevzatie televíznej programovej služby „PLUS“ a jej šírenie na území Českej republiky, preto jej akékoľvek zaraďovanie do skladby programov prevzatého vysielania je nezákonné,“ vysvětlil operátorům v Česku provozovatel JOJ Group. Stejnou výzvu na ukončení nepovoleného šíření poslala slovenská komerční stanice i operátorům k neoprávněnému šíření programu WAU.
Vše směřuje k absolutnímu vypnutí neplacených zahraničních stanic v ČR.